Kurssin raportointi tehdään kurssin toteuduttua. Raportointilomakkeen lisäksi palautetaan kurssiohjelma ja osallistujaluettelo (esimerkkitiedostot ladattavissa alla). Kurssiohjelma- ja osallistujaluettelolomakkeet lähetetään sähköpostilla info

Ohjelmasta tulee käydä ilmi kurssin päivämäärät, opetustuntien alkamis- ja päättymisajat, opetustuntien määrä, opetusaiheet ja kouluttajat. Osallistujalistoissa tulee olla tieto myös siitä, minkä verran on naisia ja miehiä sekä netto-osallistujamäärä (ei ole aiemmin saman vuoden aikana osallistunut TSL:n kurssille).

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja sosiaaliturvamaksuihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matkakustannuksiin, kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaalikustannuksiin. Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin.

Kurssi on suunniteltu opinnollinen tapahtuma, jossa tietty ryhmä opiskelijoita perehtyy kouluttajan johdolla opiskeltavaan aiheeseen. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 osallistujaa. Kurssin voi toteuttaa lähi- ja/tai verkko-opintoina. Kurssi voi olla kestoltaan yhden tunnin, päivän tai useita päiviä. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia.

Jäsenryhmä voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Myönnetty avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Tuen määrä voi muuttua, jos kuluja ei ole tarpeeksi. Tuki voi kattaa korkeintaan 50 % kuluista.

Lataa tästä esimerkkitiedostot

Kurssiohjelma (xls) – yksi tai useampi opettaja

Tuntikirjanpito (doc) – yksi opettaja

Osallistujaluettelo (xls)

 

Tästä pääset raportointilomakkeeseen