Aiemmin Työväen Sivistys Liitolta haettu tuki jaetaan STM:n toimiston kautta vuoden 2016 alusta alkaen.

TSL-tuen hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt. Vuoden 2020 TSL-tuki on haettavissa lokakuussa 2019.

Kurssitukea voi hakea kurssimuotoiseen koulutustoimintaan. Kurssi on suunniteltu opinnollinen tapahtuma, jossa tietty ryhmä opiskelijoita perehtyy kouluttajan johdolla opiskeltavaan aiheeseen. Kurssille määritellään kurssisisältö ja oppimistavoitteet. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 osallistujaa. Kurssin voi toteuttaa lähi- ja/tai verkko-opintoina. Kurssi voi olla kestoltaan yhden tunnin, päivän tai useita päiviä. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia. Tukea haetaan täyttämällä hakulomake. Hakemuksessa kysytään kurssin tietoja, esimerkiksi kouluttajaa, kurssin ajankohtaa ja kestoa sekä kurssisuunnitelmaa ja kurssin kuluja.

Jäsenryhmä voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Kurssituen määrä on 10–25 € / tunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa 10 euron tukeen). Tuen määrä päätetään hakemuksen perusteella.

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkioihin ja sosiaaliturvamaksuihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matkakustannuksiin, kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaaliin. Kurssitukea ei myönnetä kurssijärjestäjän kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi vakituisen henkilökunnan palkkoihin tai tilavuokriin.

Hakulomakkeeseen pääset tästä.